Elektronik ticaret ile ilgili kayıtların sanal ortamda olması verilen derlenmesi, değerlendirilmesi ve kullanıcılara sunumu açısından daha kısa sürede yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Diğer yandan elektronik ticaretin işgücü, üretkenlik, büyüklük ve gelişme hızı kapsamında tanımının ortaya konulması, elektronik ticaret ile klasik anlamdaki ticaretin ayrımı, elektronik ticaretin niteliklerinin...

E-ticaretin yol açtığı bazı değişimler bulunmaktadır. Pazaryeri; e-ticaretle pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşınmış bulunmaktadır. Pazaryerinin değişmesi tek başına önemli sayılmasada, alış-veriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin değişik bir boyuta taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır. Bunun...

E-ticaretin olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır. E–ticaret, bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibari ile denetleme gibi bir işlemden geçmediği görülmektedir. İnternet ’e girmek, internetten yararlanmak ve çeşitli olanakları kullanmak için herhangi bir yasal izin veya onay gibi işlemler söz konusu olmamakla birlikte...

Ticaret, ekonomik bir etken gibi görünse de sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-ticaretin, kişi, kurum ve toplum üzerinde farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerine göre ürün çeşitliliğinin yeniden tanımlandığı veya yeni pazarların oluşturduğu koşullara e-ticareti benimseyen firmalar daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır....

E-ticaret firmalarının fiziksel firmalardan bir farklılığı olmalıdır. Fiziksel mağazada uygun bir yerde mağaza açmak yeterli sebeplerden biriyken internet üzerinden ticaret yapan firmalar için en önemli kısım kendi adını duyurmaktan geçmektedir. Bu anlamda, işlerini büyütmek isteyen e-ticaret firmalarının cirolarını arttırabilmeleri için öncelikli adımlarından birisi de interneti...

Mobil ticaretin artışı ve e-ticaret sektörünün mobile yönelmesi, farklı ödeme sistemlerinin oluşmasına neden olmuştur. Bu olanaklar mobil pazarlamanın daha çok ilerleyeceği, ve büyüyeceğinin göstergesi olmuştur. Özellikle butik çalışmalar yapan firmaların, kendilerini daha iyi ifade edebildiği bir ortam olarak değerlendirilen mobil ticaret, hedef kitleyi belirleme ve...

E-posta pazarlaması direk olan kullanıcı veya alıcıya ulaşmak isteyenlerin tercih ettiği dijital pazarlamada yönetimidir. E-posta pazarlaması uzun yıllardır kullanılan bir yöntem olsa da maliyetinin düşük olması ve yüksek dönüşüm oranı nedeniyle firmalar tarafından tercih edilmeye devam etmektedir. Sosyal medyada var olmak tüm markalar açısından...

İnternet üzerinden ürün veya hizmet alımını sağlayan bir sistem olan elektronik ticaret 1996 yılında hayatımıza girmiştir. Gün geçtikçe büyüyen bir sektör haline gelmiştir. 1995 yılında kurulan Amazon ve eBay dünyadaki ilk e-ticaret platformları olma özelliğini taşımaktadır. Yine 1999 yılında kurulan ve Çin merkezli olan Alibaba...

Markaların dijital platforma geçişleri ve e-ticarete başlamaları ile birlikte bazı soru işaretleri de ortaya çıkmıştır. Yeni girişimde bulunanlar bir çok yorumla karşılaşmaktadır. Ve bu girişimciler gerçekliği kesin olmayan yorum ve önerilere bakarak e-ticarete tereddüte düşebilmektedirler. Bunun aksine profesyonel destek alarak e-ticaret adımı atan girişimciler...

Gelişen teknoloji ile birlikte yurt dışından ürün getirip Türkiye’ de satmak çok kolaylaşmıştır. Ancak bu durumun, kolaylığı kadar insanlar tarafından bilinebilen bir hususu olması nedeniyle büyük bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Hangi ürünün ne zaman satılacağı, satış durumunuzu doğrudan etkileyen faktörlerden birisidir. E-ticaret üzerinden istediğiniz...