Genel

E-ticaretin yol açtığı değişimler nelerdir

E-ticaretin yol açtığı bazı değişimler bulunmaktadır.
Pazaryeri; e-ticaretle pazaryeri nesnel bir düzlemden sanal bir düzleme taşınmış bulunmaktadır. Pazaryerinin değişmesi tek başına önemli sayılmasada, alış-veriş yöntemleri tümüyle yeni bir biçim almaktadır. Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin değişik bir boyuta taşınmasıyla birlikte önce geleneksel aracılık kalkacaktır. Bunun ardından alışverişin yeniden örgütlenmesi, ticarete bağlı hizmetlerin yeni biçimde sürdürülmesi ve bu işlevleri gerçekleştirecek becerikli insan gücü yetiştirilmesi izleyecektir.
Hızlandırma; e-ticaret, alım satımı ve buna bağlı işlemleri hızlandırıcı ve yaygınlaştırıcı bir etki yapmaktadır. Özellikle işletmeler arasında elektronik veri değişim sistemlerinin gelişmesi ile daha doğrusu teknolojik altyapı gelişmelerine bağlı olarak ekonomik işlemlerin hız ve yaygınlık süreçleri de gelişmektedir.
İşleyiş Yoğunluğu; gerek büyüklü küçüklü işletmeler, gerekse işletmelerle tüketiciler arasındaki ekonomik ilişkiler e-ticaretle pekiştirilmektedir. Yalnız çok büyük firmaların değil küçük mal ve hizmet üreticilerinin ve daha da önemlisi tüketicilerin dünya ölçeğinde iş görmesi sağlanmaktadır. Ekonomik ve coğrafi sınırlar henüz tümüyle ortadan kalkmasa da başta finansal işlemler olmak üzere birçok alanda önemli ölçüde aşınmaktadır.
Açıklık; e-ticaretin en önemli özelliğidir. Mülkiyete bağlı gizlilik konusu olmayan işlemlerin özellikle iki kesime, işletmenin alıcı ve satıcı olarak iş yaptığı firmalara ve tüketicilere açık olması e-ticaretin temelidir. Açılma sürecinin belirli ilke, kural ve standartlara bağlanması gerekmektedir. Açılmanın en olumlu önemli yanı rekabeti güçlendireceği beklentisi, en olumsuz yanı ise özel alana olası saldırı durumlarıdır.
Zaman; e-ticaret, zaman kavramını alt üst etmektedir. Ekonomiye ilişkin hemen hemen tüm veriler ve değişkenler zamana bağlı tanımlanmaktadır. Üretim, verimlilik, kar gibi kavramların anlam ifade etmesi için gün, ay, yıl gibi bir süre ile birlikte belirtilmeleri gerçekliği yansıtmaktadır. Bunun temelinde ekonomik etkinlik ve verimlilik yatmaktadır. En kısa sürede ve en az gider ya da masrafla sonuç alınması ekonomik faaliyetin esasıdır ve doğal olarak zaman kavramıyla tanımlanmaktadır. E-ticaret, iş ve işlem sürelerini en aza indirmekle, kimi durumlarda ortadan kaldırmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir