Genel

E-ticaretin etkileri ve karşılaşılan sorunlar nelerdir

Ticaret, ekonomik bir etken gibi görünse de sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluşturmaktadır. E-ticaretin, kişi, kurum ve toplum üzerinde farklı etkiler oluşturduğu görülmektedir. Müşteri beklentilerine göre ürün çeşitliliğinin yeniden tanımlandığı veya yeni pazarların oluşturduğu koşullara e-ticareti benimseyen firmalar daha hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Böylece rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Müşterilere ise alışveriş bilgi ve hizmetlere kolayca erişme konusunda fiziki uzaklık ve zaman sınırlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır.
Veri haberleş ağının hızlı ve geniş bantta olması, iletişim altyapısına erişimin herkese eşit ölçüde ve ucuz sağlanıyor oluşu e-ticaretin gelişimi açısından kaçınılmazdır. Kurumsal olarak erişim imkanı kadar evlerden erişimin de sağlanmış olması ticaretin her aşamasının ağlar üzerinde gerçekleştirilebilmesine olanak tanımaktadır. E-ticaret kurum, kuruluş veya müşterisi olacak kişilerin güncel teknolojileri kullanabilecek düzeyde bilgi sahibi ve asgari bir eğitim düzeyinde olmaları zorunludur. Telefon bankacılığı, sadece telefon kullanmayı gerektirmesi ve zaman kazandıran pek çok işlemin yapılmasına olanak tanımasına karşın, düşük eğitim grupları tarafından kullanılmaz. Yetişmiş insan gücü, uygulamaların yerel olarak geliştirilmesi ve çalışır kalması için yaşamsal önem taşımaktadır. Güvenlik ve güven sorunları öncelikli sayılan sorunlardandır. Karşılıklı güven görüşerek yapılan işlerdekine göre daha zordur. Taraflar arasında ağlar üzerinde veri iletiminde, verinin gizliliğinin korunmasında, veri değişikliğe uğrarsa tespitinin mümkün olmasında ve alıcı ile göndericinin kimliklerinin doğrulanmasında sorunlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. E-ticaret, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere büyük fırsatlar sunmaktadır. Gelişmiş ülkeler e-ticaretten daha fazla yarar sağlamış gibi görünse de uzun vadede gelişmekte olan ülkelerin e-ticaretten sağlayacağı kazancın gelişmiş ülkelerden daha fazla olacağını düşünülmektedir. Çünkü gelişmekte olan ülkeler internetin avantajlarının tümünden yararlanmak için gerekli altyapıya sahip değildir. Fakat uzun dönemde gelişmekte olan ülkeler bu eksiklerini tamamlayarak gelişmiş ülkelerin geçirmiş oldukları aşamaları bitirecek ve böylece e-ticaretin olanaklarından daha fazla kazanç sağlayabileceklerdir.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir