Genel

E-ticaretin olumsuz yönleri nelerdir

E-ticaretin olumlu olduğu kadar olumsuz yönleri de vardır. E–ticaret, bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibari ile denetleme gibi bir işlemden geçmediği görülmektedir. İnternet ’e girmek, internetten yararlanmak ve çeşitli olanakları kullanmak için herhangi bir yasal izin veya onay gibi işlemler söz konusu olmamakla birlikte internetin hukuki anlamda bir sahibi yoktur. İnternet kullanımında ortaya çıkabilecek usulsüzlükler, kural dışı davranışlar denetlenip, yaptırım uygulayacak merkezi otoritede bulunmayacaktır. İnternete girmek için bilgisayar, modem, telefon hattı gereklidir ve bilgisayarın internete girmesini sağlamak için bunlar yeterlidir. Elektronik ticaret ile birlikte hem vergi politikası hem de vergi hukuku alanında yeni gelişme ve sorunlar ortaya çıkmaktadır. Uluslararası e-ticarette verginin tahsilatı, ödeme araçlarının geliştirilmesi, gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi, e-ticarete uygun hale getirilmesi önemlidir ve çözülmesi zorunludur. Finansal sorunu, elektronik fon transferi, elektronik para, kredi kartları, elektronik ödeme araçları oluşturmaktır. Dünya üzerinde internetin gittikçe yaygınlaşması sonucu ticaretin de bu iletişim kanalları ile yapılmaya başlaması neticesinde elektronik para bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. E-para, kişide bulunan elektronik bir araca yüklenmiş mali bir değer veya kişisel fonu ifade etmektedir. Elektronik ticaret ve internet işlemleri ile ilgili bir diğer önemli konu ise yasal düzenleme yetersizliği ve belirsizliğidir. Elektronik ticaretin tüm unsurları özellikle internet üzerinden ticaret, iletişim alt yapıları yolu ile bilgi akışı sağlanarak yapılmaktadır. Bu durum internette bir sıkışmaya, dolayısıyla da bir problemin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İnternet; film, müzik ve kitap gibi bilgi ve eğlence ürünleri için düşük maliyetli bir dağıtım kanalıdır. Video, compact disk veya kitap gibi bazı ürünlerin fiziksel dağıtımı yerine internetten indirilmesi daha kolay ve ucuzdur. Bu nedenle izin ve telif hakkı alınmayan ürünlerin internet üzerinden satışı hızla yayılmaktadır. Şifreleme yöntemleri gibi teknolojik gelişmeler, korsanlığı ve hileciliği önlemeye yardım eder. Ancak sermayenin korunması veya bununla ilgili bir sorun çıktığı zaman çözülebilmesi için etkili bir yasal altyapının oluşturulması zorun kılınmaktadır.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir