E-ihracat Avantajları Nelerdir?

E-ihracat yapmanın sağladığı avantajlar, devlet destekli programlar ve teşvikler ile oldukça geniş bir kapsama ulaşmaktadır. Ülkeye döviz katkısından dolayı da devletin çeşitli kurumları tarafından sık sık desteklenen e-ihracat avantajları, özellikle elektronik ticaret ile uğraşan pek çok kişinin bu alana yönelik yatırımlar yapmasına aracı olmaktadır. E-ticaret faaliyetlerine kıyasla oldukça cazip avantajlara sahip olan e-ihracat sektörünün sunduğu avantajları maddeler halinde sıralamak gerekirse genel olarak şunlardan bahsetmek mümkün olmaktadır:
Geleneksel ihracat faaliyetlerine göre e-ihracatın yatırım maliyetleri çok düşüktür. Bu sayede şirketlerin kuruluş ve diğer maliyetleri kolaylıkla karşılanabilmektedir.
E-ihracatta banka teminatları bulunmamaktadır. Bu sayede e-ihracat faaliyetlerinizde ödeme kuruluşları ile anlaşarak ödeme almaya başlayabilirsiniz.
E-ihracat sektöründe işletmeciler için risk teşkil edebilecek durumlar minimum seviyededir. E-ihracat faaliyetlerinde çok sayıda ürün gönderilmediği için yurt dışına çıkan ürünün tutarı kadar mali riskler mevcuttur. Herhangi bir olumsuz problemle karşılaşıldığında çok yüksek zararlardan bahsetmek söz konusu değildir.
E-ihracat faaliyetlerinde hedeflenen pazara ulaşmak çok kolaydır. Özellikle Google Ads gibi dijital reklam pazarlama sistemlerinden yararlanarak, fiziki açıdan çok uzak olsanız da hedeflediğiniz pazarda firmanızı görünür kılabilirsiniz.
Avrupa Birliği tarafından özel bir kapsam altına alınan mikro e-ihracat yapıldığı için, yurt dışına gönderilen ürünler ile ilgili sertifika ve ticarete uyumluluk belgesi gibi evrakların çıkarılmasına gerek kalmamaktadır. E-ihracat mikro kapsama alındığı için CE sertifikası gibi belgelerin çıkarılma zorunluluğu söz konusu değildir.
E-ihracat Sektörünün Fırsatları Nelerdir?
E-ihracat sektöründeki fırsatlar da çok sayıda e-ticaret ile ilgilenen şirketin faaliyetlerini bu alana kaydırmasına vesile olmaktadır. Son dönemde devletin de desteklediği politikalar ile oldukça popüler bir hale gelen e-ihracat faaliyetlerinin, işletmeler için sağladığı fırsatlar şunlardır:
Türkiye’de son dönemde ticaret ile uğraşanların çok büyük sıkıntılar çekmesine neden olan döviz kurlarında yaşanan artışlar gibi risklerden e-ihracat şirketleri ciddi anlamda etkilenmemektedir. Hatta kazancın döviz üzerinden olması çoğu zaman faydalı olmaktadır.
Kur farkından dolayı yurt dışında satış yaparak çok ciddi bir gelir elde etme imkanı bulunmaktadır.
E-ihracat yapacak şirketlere devlet destekli çok sayıda teşvik programı devreye sokulmaktadır. Bu teşviklerden yararlanarak e-ihracat şirketinin büyümesi için gerekli olan reklam harcamaları, yazılım desteği, yurtdışı fuarlarında yer alma maliyeti gibi giderlerin devlet tarafından karşılanması mümkündür
E-ihracat avantajları arasında, Avrupa, Körfez Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, İran, Türki Cumhuriyetler ve Balkan Ülkeleri’nde ciddi bir pazara sahip olma fırsatı bulunmaktadır.

Yorum Yok

Yorum gönder